Troballa d’una àncora almiralltat

Membres de l’Associació Sotaiga localitzen una àncora antiga a la costa de Begur. Hem consultat a Gustau Vivar del CASC, Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que ens ha confirmat que es tracta d’una àncora almiralltat, segurament una Lloyd’s 1900. L’arganeig de la peça és amb cargol roscat, i no d’acabament de fundició, el que ens porta cap a la versió més moderna d’aquest tipus d’àncores. La cronologia d’aquest tipus d’àncores és de mitjans del segle XIX fins als nostres dies. Aquesta no seria de la primera fase de producció, segurament seria produïda a inicis del s. XX, o fins i tot més moderna.

L’àncora no conserva la cadena ni el cep mòbil. Generalment aquests tipus d’àncores es troben amb talls de cadena de 10 o 15 metres. Segurament van treballar-hi bussos contractats per recuperar la cadena degut al seu elevat valor.