Ses Negres

Zona vedada del Cap Negre al Pa de Pessic (Ses Negres)

ANTECEDENTS

Amb l’inici del turisme, la pressió humana sobre els ecosistemes litorals ha anat augmentat. Atenent a la necessitat de facilitar la realització d’estudis científics i tècnics sobre els ecosistemes marins que permetin assolir l’aprofitament sostenible dels recursos marins vius de la zona de forma compatible amb la conservació dels habitats i la biodiversitat litoral catalana, fa quasi 25 anys i d’acord amb la normativa pesquera, l’administració catalana va decidir protegir l’espai marí conegut com Ses Negres, davant del municipi de Begur (Girona).

Així, amb l’objectiu de reduir els impactes sobre els ecosistemes i la biodiversitat marina associada a la pressió humana sobre la nostra costa, a petició de diferents entitats públiques i privades i amb el consens del sector pesquer de la zona, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims va publicar l’Ordre de 3 de març de 1993, per la qual es prohibeix la pesca i l’extracció de recursos marins vius i s’estableixen normes de compliment obligat a la zona vedada del Cap Negre al Pa de Pessic, contingut al litoral del municipi de Begur. (DOGC núm. 1725 – 24.3.1993, pàg. 2100).

Des de la seva creació, l’administració pesquera catalana ha treballat per a vigilar, protegir i difondre els valors d’aquest espai marí. Així, amb col·laboració d’entitats privades i/o l’Ajuntament de Begur, i amb l’objectiu de donar a conèixer la importància de l’espai marí, els seus ecosistemes i la seva biodiversitat entre els ciutadans, així com conscienciar la població i els visitants de les regulacions i limitacions d’activitats dins l’espai, s’ha instal·lat panells informatius, i publicat i repartit fulletons divulgatius.

Darrerament, amb una finalitat divulgativa del coneixement sobre els ecosistemes i biodiversitat marina i de conscienciació sobre la importància de preservar aquesta riquesa de la nostra costa, s’està treballant amb l’administració local per ordenar les activitats de lleure que s’hi poden desenvolupar.

Fotos © C. Virgili / Risck

DESCRIPCIÓ GENERAL

L’àrea marina protegida està situada davant del litoral del terme municipal de Begur (Girona). Concretament, la zona marina litoral compresa entre el Cap Negre i el Pa de Pessic definida pels vèrtex recollits a l’article 1 de l’Ordre de creació.

Amb caràcter general, dins aquest espai marí està prohibida:

  • la pesca (professional i/o recreativa),
  • la recol·lecció de flora i/o fauna,
  • la immersió amb escafandre autònoma,
  • l’ancoratge d’embarcacions i
  • la navegació d’embarcacions a una velocitat superior als 3 nusos.

 

Tot i això, amb caràcter excepcional i de forma puntual, l’organisme gestor (Direcció General de Pesca i Afers Marítims) pot autoritzar algunes d’aquestes activitats.

DESCRIPCIÓ ECOLÒGICA

L’espai marí protegit va des la línia de costa als 30 metres de fondària, amb una mitjana aproximada d’uns 20 metres. Constitueix un bon representatiu dels sistemes rocosos somers de la costa catalana i, a més, conté representació dels tres hàbitats d’interès pesquer: fanerògames marines, coral·ligen i, en menor mesura,grapissars

Pel que fa als hàbitats, s’hi pot observar una elevada diversitat de comunitats. Així, trobem representació de comunitats des de l’estatge supralitoral al circalitoral amb presència de comunitats fotòfil·les, semiesciàfil·les, esciàfil·les, de coral·ligen, de maërl i, fins i tot, algunes coves submergides.

Aquesta elevada varietat de comunitats conforme un ric ecosistema amb una elevada biodiversitat. Els inventaris d’espècies realitzats dins l’espai recullen la presència d’espècies d’elevat interès ecològic com:

Litophyllum liquenoides, Cystoseira mediterranea, Posidònia oceànica, Axinella polypoides (esponja canelobre), Corallium rubrum (corall vermell), Paramunicea clavata (gorgònia vermella), Charonia lampas(tritó marí), Luria lurida (porcellana), Pinna nobilis (nacra), Hippocampus hippocampus (cavallet de mar).

Així mateix, també s’ha detectat la presència de:

Llamàntol (Hommarus gamarus), llagosta Lluïsa (Scyllarus arctus), esclop (Scyllarides latus), llagosta(Pallinurus elephas), garota (Paracentrotus lividus), mero (Epinephelus marginatus), corball (Sciaena umbra) i d’altres espècies d’interès pesquer.

Per tot això, constitueix una zona molt rica amb fauna i flora, així com zona preferent de cria i alevinatge de moltes espècies. En aquest sentit, la seva protecció permet la preservació d’aquestes comunitats, la repoblació de zones adjacents i, per tant, beneficiar la pesca artesanal de la zona.

D’altra banda, l’espai marí protegit ofereix un espai on facilitar la realització d’estudis científics i tècnics sobre els ecosistemes marins i conscienciar la població de la importància dels ecosistemes marins per la nostra societat.

Fotos © C. Virgili / Risck

LÍMITS DE LA ZONA VEDADA

A: 41º 58’ 31”N – 3º 13’ 17”E
B: 41º 58’ 34”N – 3º 13’ 20”E
C: 41º 58’ 32”N – 3º 13’ 28”E
D: 41º 58’ 13”N – 3º 14’ 02”E
E: 41º 58’ 09”N – 3º 13’ 59”E
F: 41º 58’ 08”N – 3º 13’ 53”E

NOTÍCIES RELACIONADES