Jornada de documentació i neteja de la Reserva Marina de Ses Negres

La jornada està emmarcada en les accions de neteja a espais naturals de Catalunya que s’han organitzat en tot el territori, Sotaiga ha organitzat la neteja dintre de les varies accions realitzades i coordinades amb l’àrea de mediambient de Begur per aquests dies.

Amb dos barcos, dos patrons i un total 11 bussos, es pretén cobrir la zona deSes Negres amb 5 punts d’immersió.

Briefing a Mas Pinc, cafeteria, pla d’immersió, equips i punts d’immersió.

Ens acompanyen els companys de Protecció Civil de Begur, disposem d’undesfibril·lador en cada barco. Junt amb els patrons marcaran coordenades gps la sortida de cada grup de bussos.

Entre 0 i 10 s’ha trobat una zona de roca i megablocs amb algues fotòfiles i unes mates de Posidonia oceanica i un exemplar de Pinna nobilis viu entre roques.

Entre 10 i 20 m s’ha trobat grava amb roques esparses sobre les que destaca un poblament de Cystoseira zosteroides.

Destaca la presencia de Posidonia oceanicaPinna nobilis (viva) i l’esponja invasora Paraleucilla magna.

Destaca la presencia de peixos d’interès pesquer com Scorpaena scrofa, Labrus viridis i Labrus merula.

S’ha extret una certa quantitat de restes plàstics i unes quantes pilotes de golf.

Briefing i distribució d’equips a Mas d’en Pinc
Embarquem des d’Aiguafreda
Comptem amb el recolzament de voluntaris del cos de Protecció Civil de Begur
Recollim diverses pilotes de golf del fons. És preocupant la poca sensibilitat d’algun veí golfista.