Escola de mar 2019

Escola de Mar, és una iniciativa/projecte promogut conjuntament per les escoles municipals, Escola DrArruga Begur i Olivar Vell d’Esclanyà, l’Ajuntament de Begur representat pel seu departament de Medi Ambient Espai Mas d’en Pinc, l’Associació de Comerç i Turisme de Begur i l’Associació Sotaiga. 

Està dissenyat per a la mainada (de 3 a 12 anys), amb tres adaptacions segons la franja d’edat.

1a jornada

Activitat realitzada amb l’escola Dr. Arruga de Begur i Olivar Vell d’Esclanyà. Cicle SUPERIOR. Problemàtiques que afecten el nostre entorn: plàstics 0

Hem treballat amb els escolars del Cicle Superior el següent tema: “Problemàtiques que afecten el nostre entorn: Els Plàstics.”
Els micro i mesoplàstics tenen un gran impacte en els ecosistemes marins posats en evidència en diferents treballs científics.

2a jornada

Activitat realitzada amb les escola Dr. Arruga de Begur i Olivar Vell d’Esclanyà. Cicle INICIAL, El medi marí de Begur.

Parteix d’un tema actual i proper, per tant, fàcil de contextualitzar per part dels professors. A més a més, encaixa en la dimensió científica de la competència ciutadana que busca capacitar l’alumnat per Comprendre (conceptes científics: materials, origen i composició plàstics, tipus contaminació, …) Decidir (ús de plàstic i consum responsable) i Actuar (fent d’altaveu a la resta de la societat, canvi d’hàbits).

3a jornada

Activitat realitzada amb les escola Dr. Arruga de Begur i Olivar Vell d’Esclanyà. Cicle MITJÀ, Els paisatges de Begur: el cas de Sa Riera.

El cas de Sa Riera, es divideix en 3 tallers paisatge, pesca i flora per adonar-nos de com ha canviat el paisatge i com ha influït l’activitat humana sobre aquest paisatge.